Motyw kobiety w literaturze

Kobiety są nieodłącznymi bohaterkami literackimi od samego początku literatury, czyli od epoki antyku. Od tego czasu nieprzerwanie pojawiają się na kartach dzieł literackich, a ich wizerunki są tak różne jak one same. W niniejszym opracowaniu dokonano charakterystyki wielu rozmaitych kobiet będących bohaterkami literatury i podzielono ich portrety na kilka różnych kategorii.

Motyw wsi w literaturze

Dziś, kiedy nasza kultura w ogromnym stopniu się unowocześniła i otworzyła na zachodnie trendy, niewielu z nas pamięta, że do niedawna, bo jeszcze 50 lat, to wieś, a nie miasto było głównym ośrodkiem kulturalnym i społecznym. Kiedyś przeważająca większość obywateli Polski egzystowała właśnie na wsi, a tylko nieliczni przenosili się do dużych ośrodków miejskich. Wieś miała również ogromne znaczenie w kontekście obyczajów, wartości, obrzędów i tradycji, ponieważ wytworzyła własną kulturę, zwaną również jako ludowa, która ma wpływ na nasze zwyczaje do dnia dzisiejszego. Nic więc dziwnego, że wieś jest tematem nader często opisywanym w literaturze.

Motyw śmierci w literaturze

Śmierć towarzyszy nam od samego początku naszego istnienia i zapewne nie opuści nas do ostatniego dnia ludzkości. Jej powszechność, stałość i tajemniczość okazała się silną inspiracją dla pisarzy, którzy na przełomie wieków posługiwali się nią wielokrotnie. W literaturze śmierć przybiera najróżniejsze formy i znaczenia: może być bohaterska lub tchórzliwa; zadana przez drugiego człowieka lub przez samego siebie; okrutna i pełna cierpienia lub bezbolesna i cicha; odrażająca lub podniosła; powolna i męcząca lub natychmiastowa i bezbolesna. Rozmaite sposoby prezentacji motywu śmierci są dla niego charakterystyczne.

Motyw buntu w literaturze

Bunt to postawa polegająca na sprzeciwie wobec jakichś wartości, ideałów, osób, sytuacji czy jakichkolwiek innych rzeczy materialnych bądź niematerialnych. Wynika ona z kontestacji rzeczywistości i wiąże się z aktywnym przeciwdziałaniem temu, wobec czego człowiek się buntuje. Bunt może być wyrazem rozczarowania światem, jak również chęcią propagowania nowych wartości kosztem innych. Nonkonformistyczne postaci buntowników, którzy nie pozostawili obojętni wobec tego, co im przeszkadzało, od zawsze pojawiały się w literaturze, dlatego warto rozważyć źródła i skutki takiego zachowania, jak również sposoby ujęcia i funkcje motywu buntu w literaturze.

Motyw matki w literaturze

Matka to osoba wyjątkowa w życiu każdego człowieka, która odgrywa decydującą rolę w procesie wychowania. To ona uczy dorastające dziecko funkcjonowania w społeczeństwie, przekazuje mu podstawowe informacje na temat świata i otacza je czułą opieką. Znaczenie matki dla każdego z nas docenia literatura, która na różne sposoby ukazuje jej sylwetki. Wśród nich znajdują się nie tylko kochające, ale również wyrodne i złe matki, nieprawidłowo wywiązujące się ze swojej roli.

Motyw Holocaustu w literaturze

Holocaust to niesłychana zbrodnia dokonana w trakcie II wojny światowej przez Niemców na Żydach, Polakach, Romach i Cyganach. W jej wyniku śmierć poniosło kilka milionów ludzi, którzy zostali zakatowani w obozach koncentracyjnych, zagazowani w komorach gazowych, zagłodzeni czy rozstrzelani. Wiele na ten temat mówi literatura, która na różne sposoby ukazuje motyw Holocaustu.

Motyw cierpienia w literaturze

Cierpienie to nieodłączny element ludzkiego życia, który towarzyszy nam od początku istnienia. Cierpienie kojarzy się z reguły negatywnie i postrzegane jest jako niechciany ból fizyczny lub psychiczny. Jego ogromny wpływ na naszą egzystencję znajduje swoje odzwierciedlenie w literaturze, która na różne sposoby obrazuje motyw cierpienia.

Motyw pieniędzy w literaturze

Zwykło się mówić, że pieniądze rządzą światem, co jest szczególnie wyraźnie widoczne w dzisiejszych czasach, kiedy następuje ekspansja ponadnarodowych korporacji, a garstka najbogatszych ludzi posiada majątek równy połowie światowej populacji. Tego, że pieniądze od zawsze odgrywały decydującą rolę w życiu społecznym, dowodzi również literatura, nader często posługująca się ich motywem.